POVINNÉ INFORMACE

DOKUMENTY, KONTAKTY

1. NÁZEV

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace

1. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Poskytování předškolního vzdělávání. Zřizovací listina byla schválena Zastupitelstvem města Beroun dne 24.6.2002 s účinností od 1.1.2003.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka: Hana Štětková
Zástupkyně ředitelky: Jitka Mužíková
Vedoucí školního stravování: Ludmila Kvasničková

3. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Korespondenční adresa:

Mateřská škola, příspěvková organizace
Tovární 44
26601 Beroun

Ředitelna

Kontaktní osoba: Hana Štětková, Jitka Mužíková
Telefon: 311 622 872
E-mail:  mstovarni@mstovarni.cz
Webové stránky:  www.mstovarni.cz

Stravování

Kontaktní osoba: Ludmila Kvasničková
Odhlašování obědů: telefonicky sms 606 205 406 -bez potvrzení doručení
Odhlašování obědů: www.strava.cz - zadejte uživatele a Vaše přidělené heslo
Odhlašování obědů: e-mailem stravne@mstovarni.cz

Třída Medvědi

Telefon: 607 823 828
E-mail:  medvedi@mstovarni.cz

Třída Sluníčka

Telefon: 721 988 527
E-mail:  slunicka@mstovarni.cz

Třída Koťata

Telefon: 721 988 569
E-mail do třídy a zároveň na administrátora webu:  kotata@mstovarni.cz

Třída Štěňata

Telefon: 721 988 581
E-mail:  stenata@mstovarni.cz

Třída Lentilky

Telefon: 607 823 838
E-mail:  lentilky@mstovarni.cz

4. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

IČO 70974951

5. ID DATOVÉ SCHRÁNKY

2sbknda

6. BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY RODIČŮ

ŠKOLNÉ, STRAVNÉ (viz. školní řád)
Inkasní účet od 1.9.2018: 115-7577190277/ 0100

KULTURNÍ AKCE, LOGOPEDIE
účet pro platbu: 51-4867050287/ 0100

7. DOKUMENTY

ŠKOLNÍ ŘÁD -od 2018
ADAPTACE -příloha školního řádu
REŽIM - příloha školního řádu
PLATBY - příloha školního řádu 2019
BEZPEČNOST - příloha školního řádu

8. ROZPOČET

Střednědobý rozpočet do roku 2022
Rozpočet školy na rok 2020

9. NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ TĚCHTO PROJEKTŮ:

logo EU projekty
- MAP II
- ŠABLONY II- Chůva
- Projekt Kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci nejchudším osobám na pozici partnera s finančním příspěvkem - "Obědy do škol ve Středočeském kraji II"
logo Fond evropské pomoci nejchudším osobám
- Projekt "Školka blízká přírodě aneb přírodní zahrada v MŠ Tovární" financované ze Státního fondu životního prostředí
logo Státního fondu životního prostředí

10. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy se bude konat 8.-14.5. 2020 elektronicky.Pokyny níže.
Kritéria přijímání dětí  2020-2021
Informace k zápisu
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí
Zápis PLAKÁT
Platné školské obvody spádových MŠ
ŽÁDOST o přijetí k předškolnímu vzdělávání
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ k předškolnímu vzdělávání, vyvěšeno dne 10.6. 2020

11. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy. Je možné si s ní domluvit schůzku. Provozní doba mateřské školy 6.30 - 16.30 hodin. Kontaktní spojení viz. Ředitelna
Úřední hodiny nemáme.

12. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

....
....

13. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - Mgr. Vladimír Oliberius, e-mail oli.poverenec@volny.cz

14. VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2017-2018
Výroční zpráva 2018-2019

15. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška ke stravování - vyplňte a vytiskněte formulář nebo si vyzvedněte u vedoucí stravování,Výše stravného od 1.9.2015
Plná moc k vyzvedávání dítěte-dospělí -vyplňte a vytiskněte si formulář
Plná moc k vyzvedávání dítěte-sourozenci -vyplňte a vytiskněte si formulář
POSUDEK o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, sportovní akci a škole v přírodě
PRÁZDNINY 2020 - děti z NAŠÍ MŠ - Přihláška na prázdniny 2020 do naší MŠ Tovární -poslat do 30.dubna 2020!!
PRÁZDNINY 2020 - děti z CIZÍCH MŠ - Přihláška na prázdniny do MŠ Tovární 2020
PRÁZDNINY 2020 - děti z CIZÍCH MŠ - Odevzdání přihlášek-pokyny

Prohlášení o přístupnosti

zpět na hlavní nabídku