DOKUMENTY

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Školní vzdělávací program "CESTY"
"Děti jsou hosté, kteří se ptají na cestu".................pákistánské přísloví
Integrované bloky programu:
Cesty za přátelstvím Cesty za štěstím Cesty za poznáním
Projekt na školní rok 2018-2019..."EKOLÍNEK NA CESTÁCH S PANEM VITAMÍNEM"
Vize naší mateřské školy:
  • Mateřská škola dětem předškolního věku doplňuje rodinnou výchovu a předkládá vhodné vzdělávací prostředí.Již v předškolním věku vytváříme základy klíčových kompetencí (předpoklad pro své celoživotní vzdělávání).

  • Školní vzdělávací program "CESTY" nás vede k vytvoření zdravého, bezpečného, podnětného, zábavného a spolupracujícího prostředí, které je základem pro hledání vlastní cesty poznání.

  • Školní vzdělávací program "CESTY" již tradičně rozvíjejí roční programy vždy s jinou tematikou, která rozvíjí a prolíná základní obsah tohoto dokumentu.

 

Cíle ŠVP:
  1. podporovat poznávání nejbližšího prostředí a sama sebe, identifikaci vlastních pocitů a utváření daných    vztahů, jako základ pro bezkonfliktní komunikaci v sociální skupině

  2.  prostřednictvím prožívání slavností, účastí na představeních a vlastní tvorbou v rozsahu dětských možností, přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot a tradic jazyka

  3. podporovat poznávání neznámého a přispět tím k chápání okolního světa.Vychovávat ke zdravému životnímu stylu.