p

Dokumenty

POVINNÉ INFORMACE

DOKUMENTY, KONTAKTY

1. NÁZEV

Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace

1. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Poskytování předškolního vzdělávání. Příspěvková organizace zřízena dne.......Zřizovatelem mateřské školy je Město Beroun.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitelka: Hana Štětková
Zástupkyně ředitelky: Jitka Mužíková
Vedoucí školního stravování: Ludmila Kvasničková

3. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

Korespondenční adresa:
Mateřská škola, příspěvková organizace
Tovární 44
26601 Beroun

Ředitelna
Kontaktní osoba: Hana Štětková, Jitka Mužíková
Telefon: 311 622 872
E-mail:  mstovarni@mstovarni.cz
Webové stránky:  www.mstovarni.cz

Stravování
Kontaktní osoba: Ludmila Kvasničková
Odhlašování obědů: telefonicky sms 606 205 406 -bez potvrzení doručení
Odhlašování obědů: www.strava.cz - zadejte uživatele a Vaše přidělené heslo
Odhlašování obědů: e-mailem stravne@mstovarni.cz

Třída Medvědi
Telefon: 607 823 828
E-mail:  medvedi@mstovarni.cz

Třída Sluníčka
Telefon: 721 988 527
E-mail:  slunicka@mstovarni.cz

Třída Koťata
Telefon: 721 988 569
E-mail do třídy a zároveň na administrátora webu:  kotata@mstovarni.cz

Třída Štěňata
Telefon: 721 988 581
E-mail:  stenata@mstovarni.cz

Třída Lentilky
Telefon: 607 823 838
E-mail:  lentilky@mstovarni.cz

4. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

IČO 70974951

5. ID DATOVÉ SCHRÁNKY

...

6. BANKOVNÍ SPOJENÍ PRO PLATBY RODIČŮ

ŠKOLNÉ, STRAVNÉ (viz. školní řád)
Inkasní účet od 1.9.2018: 115-7577190277/ 0100

KULTURNÍ AKCE, LOGOPEDIE
účet pro platbu: 51-4867050287/ 0100

7. DOKUMENTY

ŠKOLNÍ ŘÁD -od 2018
ADAPTACE -příloha školního řádu
REŽIM - příloha školního řádu
PLATBY - příloha školního řádu 2019
BEZPEČNOST - příloha školního řádu

8. ROZPOČET

Střednědobý rozpočet do roku 2022
Rozpočet školy na rok 2019

9. NAŠE ŠKOLA SE ÚČASTNÍ TĚCHTO PROJEKTŮ:

logo EU projekty
MAP II
ŠABLONY II- CHůva

10. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

informace budou zveřejněny v březnu 2020
Kritéria přijetí

11. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy. Provozní doba mateřské školy 6.30 - 16.30 hodin.Kontaktní spojení viz. Ředitelna
Úřední hodiny:

12. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

....
....

13. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR-Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce
...

14. VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva 2017-2018

15. DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Přihláška ke stravování - nebo si vyzvedněte u vedoucí stravování,Výše stravného od 1.9.2015
Plná moc k vyzvedávání dítěte-dospělí
Plná moc k vyzvedávání dítěte-sourozenci
POSUDEK o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci, sportovní akci a škole v přírodě
PRÁZDNINY 2020 - POKYN PRO NAŠÍ ŠKOLKU k prázdninám 2020
PRÁZDNINY 2020 - CIZÍ MŠ -přihláška na prázdniny do MŠ Tovární 2020

zpět na hlavní nabídku