Grafomotorika
u pískovničky
Pracovní stůl-dílna
pro šikovné kluky
Pohled do třídy,v pozadí s PC koutkem

U Koat ve třídě Třída Koat Třída Koat

FOTOGALERIE