Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace
Zřizovatelem je Městský úřad v Berouně.
Školka je pětitřídní s celodenním provozem, třídy jsou heterogenní.Kapacita školy je 90 dětí (20,19,18,18,15 dětí).
Součástí školy je i školní jídelna, prádelna, 2 zahrady se vzrostlou zelení a rozmanitými herními prvky a vlastní dopravní hřiště.Škola je umístěna ve dvou pavilonech.Naše škola je školou rodinného typu, což vychází z prostorových podmínek, obsahu i organizace naší výchovné práce. V mnoha bodech splňuje podmínky zdravého životního stylu. Je otevřená veřejnosti. Pedagogický sbor = tým.
Ředitelka mateřské školy se jmenuje Hana Štětková.

Školka se nachází v centru města, poblíž lesoparku Městská hora...(PLÁNEK- MAPA)

PLATBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

  • úplata za vzdělávání "školné" činí  600,-Kč/měsíc. Příspěvek se platí 10 měsíců z roku a poměrná část za měsíce červenec a srpen.

  • Vybírá se společně se stravným (platným od 1.9.2015) 

    •  34,-Kč/den (děti 3-6 let)

    •  37,-Kč/den (7 leté děti)

SLUŽBA PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ VE ŠKOLCE -v naší školce Mgr. M.Sklenářová
INDIVIDUÁLNÍ LOGOPEDIE s logopedickou asistentkou p. Hirnerovou. Do péče se mohou děti zařadit i v průběhu roku. Sledujte rozpis dětí na logopedii na hlavní nástěnce.
CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM - naše školka byla zařazena v r. 2011 do seznamu zapojených školek v tomto projektu.
  (klikněte na logo)
 

PROVOZ MŠ 6.30 -16.30 hodin
ADRESA Tovární 44, 266 01 Beroun
IČO 70974951
TELEFON 311 622 872
VIZITKA ŠKOLKY vytiskněte si vizitku s potřebnými kontakty
NAPIŠTE p. ředitelce mstovarni@mstovarni.cz
ŠKOLNÉ, STRAVNÉ
viz. školní řád
Inkasní účet pro stravné od 1.9.2018:  115-7577190277/ 0100
Přihláška ke stravování
- nebo si vyzvedněte osobně u vedoucí stravování
výše stravného od 1.9.2015
ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ
viz. školní řád
SMS   - bez potvrzení doručení - 606 205 406
E-mailem - stravne@mstovarni.cz .Kdo bude chtít potvrzení zaslané omluvy- pište na mail.
KULTURNÍ AKCE, LOGOPEDIE účet pro platbu v KB: 51-4867050287/ 0100
KONZULTAČNÍ HODINY konzultace po domluvě nebo dle nabídky školy
KOŤATA kotata@mstovarni.cz       721 988 569  (hovory 12.30-12.45, jinak sms)
MEDVĚDI medvedi@mstovarni.cz    607 823 828   (hovory 12.30-12.45, jinak sms)
SLUNÍČKA slunicka@mstovarni.cz    721 988 527   (hovory 12.30-12.45, jinak sms)
ŠTĚŇATA stenata@mstovarni.cz     721 988 581   (hovory 12.30-12.45, jinak sms)
LENTILKY lentilky@mstovarni.cz      607 823 838   (hovory 12.30-12.45, jinak sms)