Srpen 2016 -záhonky před vchodem do školky na pěstování zeleniny a květin (financováno z dotace na projekt Ekoškola) Srpen 2016 -Bylinková spirála -1. zahrada- (financováno z dotace na projekt Ekoškola) 20.5.2016 - Balanční akátový chodník Robinia - 2. zahrada (financováno z dotace na projekt Ekoškola)

Únor 2016 - nové houpačky -1. zahrada Červenec 2014 - nová 2. zahrada - vzadu s kopečkem na bobování v zimě Červenec 2014 - nová 2. zahrada s herními prvky

Červenec 2014 - zbrusu nové dopravní hřiště Květen 2014 - Trampolína Květen 2014 - prolézačka Housenka

2014 - posezení pod stříškou 2013 - budova MŠ- po výměně oken 2013 - budova MŠ-vstup

2013 - budova MŠ 2013 - budova MŠ- od dopravního hřiště 2013 - budova MŠ- koutek

 
2013 - budova MŠ- od zahrady 2013 - budova MŠ- pohled od zahrady  

Říjen 2011 - nová herní sestava se skluzavkami fy MAKRA Květen 2011 - školní záhonek na pěstování květin,zeleniny, zrušen 8/2016 Duben 2011 - domeček na hračky s pracovním ponkem na řezání a vyrábění

Duben 2010 -nový kolotoč Eko koutek Eko koutek-poznej stromy

Děti na dopravním hřišti
areál školky
Mašinka pro děti Pohled na školku
od zahrady -ještě se starou skluzavkou, byla zde do 10/2011

Houpačka s přelézačkou a šplhadlem s pískovým doskočištěm Pohyblivý žebřík Velká zahradní průlezka
se skluzavkou zde byla do října 2011

Pohled na pískoviště
z 1. patra
Pískoviště Tabule na kreslení

FOTOGALERIE