Logopedie

Logopedická péče v MŠ Tovární Beroun

 

Informace pro rodiče:

  • pod vedením logopedické asistentky Gabriely Hirnerové (17 let praxe v oboru logopedie, 29 let praxe v oboru předškolního vzdělávání a speciální pedagogiky)
  • každé dítě bude pracovat 30 min
  • rozpis dětí na jednotlivé termíny bude vyvěšen na nástěnce
  • u terapie může být přítomen i rodič dítěte, pokus si to přeje a může se dostavit v průběhu dopoledne

 

Terapie zahrnuje:

  1. sluchová a dechová cvičení
  2. rozvoj motoriky obličejových svalů a svalů dutiny ústní
  3. diagnostiku a nápravu výslovnosti hlásek
  4. fixaci a automatizaci správně nacvičené artikulace

 

Každé dítě má svou evidenční složku vztahující se k logopedické péči a jednotlivým setkáním a obdrží obrázkové materiály a poznámky k domácí práci s rodiči.

Vaše dítě by mělo možnost (při pravidelné docházce) pracovat 2x měsíčně pod vedením terapeuta.

Jedna terapie = 220,- Kč (zaplatíte do pokladny MŠ)

 

Děti budou potřebovat:

  • sešit pro zápis informací k domácímu nácviku
  • desky na nakopírované obrázky a pomůcky

Vše podepsané !!!

 

Aby vaše děti měly dobré výsledky, je nutné doporučená cvičení provádět 1-2x denně po dobu 5-10 minut.

Počet dětí, které mohou navštěvovat logopedii v MŠ je omezen.

 

Bližší informace na tel. +420 607 124 437 nebo na hirnerovi@volny.cz

 

Gabriela Hirnerová

 

Script logo Script logo