Koťata

třídní učitelka: Radmila Zbuzková
p. učitelka: Bc. Anna Matýsová
asistentka pedagoga: Bc. Vlaďka Horová


e-mail: kotata@mstovarni.cz
telefon do třídy: 721 988 569


  • Třídní vzdělávací program: "NA VĚTRNÝCH CESTÁCH"
  • Téma září: "Koho k nám vítr přivál?"
  • Téma říjen: "Větříček nám pofukuje"
  • Téma listopad: "Jak šumí podzimní les"
  • Téma prosinec:"Větrnou cestou do Betléma"
  • Téma leden: "Zimní fujavice"
  • Téma únor: "Sportovní duch a svěží vzduch"
Script logo Script logo