Sluníčka

třídní učitelka: Blanka Lejtnarová
ředitelka: Gabriela Hirnerová


e-mail: slunicka@mstovarni.cz
telefon do třídy: 721 988 527


  • Třídní vzdělávací program: "NA VĚTRNÝCH CESTÁCH"
  • Téma září: "Vítejte za větrnými vrátky"
  • Téma říjen: "Foukej, foukej, větříčku"
  • Téma listopad: "Jak šumí podzimní les?"
  • Téma prosinec: "Vůně Vánoc se blíží"
  • Téma leden: "Fouká, fouká, bílá je louka"
  • Téma únor: "S větrem o závod"
Script logo Script logo