Sluníčka

třídní učitelka: Lokvencová Lucie Edita
ředitelka: Bc. Gabriela Hirnerová
učitelka: Eva Polanecká, Dis.
asistent pedagoga: Michaela Marvalová


e-mail: slunicka@mstovarni.cz
telefon do třídy: 721 988 527


  • Třídní vzdělávací program: "JAK PLYNE ČAS"
  • Téma září: "Začínáme -3,2,1, teď!"
  • Téma října: "Podzimní čas, vítáme zas"
Script logo Script logo