Sluníčka

třídní učitelka: Blanka Lejtnarová
ředitelka: Gabriela Hirnerová


e-mail: slunicka@mstovarni.cz
telefon do třídy: 721 988 527


  • Třídní vzdělávací program: "NA VĚTRNÝCH CESTÁCH"
  • Téma září: "Vítejte za větrnými vrátky"
  • Téma říjen: "Foukej, foukej, větříčku"
Script logo Script logo