Zápis do MŠ

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ potvrzené lékařem odevzdejte osobně 12.5.2022 od 12.00-16.00 hodin nebo 13.5. 2022 od 9.00-13.00 hodin v ředitelně školy.

Elektronický předzápis - upozornění - termín 2.-13.5. 2022

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte  Elektronického předzápisu. Kliknutím na tento odkaz přejdete přímo na informační stránku naší MŠ:.

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

 

Úvod/ výklad ke skupinám kritérií stanovených ředitelkou Mateřské školy Beroun, Tovární 44

Tento výklad platí pro zveřejněná kritéria účinná pro zápis na školní rok 2022/2023 a následující.

Ředitelka Mateřské školy Beroun, Tovární 44, stanovuje pro zápis do předškolního vzdělávání dvě skupiny kritérií pro podané žádosti o přijetí. Důvodem je, že škola má kromě standardních tříd, kam lze umístit děti starší tří let, které mají právní nárok na předškolní vzdělávání dle § 34 školského zákona, také třídu pro děti ve věku 2-3 let, kde je vedle pedagogického pracovníka (učitelky) také zřízena pracovní pozice chůvy.

Ředitelka školy při zápisu řadí děti do dvou skupin a to podle toho, do které skupiny dětí dle věku patří. Následně jsou děti seřazeny dle kritérií dané skupiny, do níž spadají.

Script logo Script logo