Zápis do MŠ

Úvod/ výklad ke skupinám kritérií stanovených ředitelkou Mateřské školy Beroun, Tovární 44

Tento výklad platí pro zveřejněná kritéria účinná pro zápis na školní rok 2022/2023 a následující.

Ředitelka Mateřské školy Beroun, Tovární 44, stanovuje pro zápis do předškolního vzdělávání dvě skupiny kritérií pro podané žádosti o přijetí. Důvodem je, že škola má kromě standardních tříd, kam lze umístit děti starší tří let, které mají právní nárok na předškolní vzdělávání dle § 34 školského zákona, také třídu pro děti ve věku 2-3 let, kde je vedle pedagogického pracovníka (učitelky) také zřízena pracovní pozice chůvy.

Ředitelka školy při zápisu řadí děti do dvou skupin a to podle toho, do které skupiny dětí dle věku patří. Následně jsou děti seřazeny dle kritérií dané skupiny, do níž spadají.

Script logo Script logo